Tournament Information

Back to Schedule

St. Patrick's Day Open
Edmonton, AB
Mar 19
Lorne Tanton

Main Tournament (25 players)
Rank Player City/State   Points
1 Shawn Smith Edmonton, AB   70
2 Lewis Skidmore Edmonton, AB   42
3 Terry Hatto Edmonton, AB   21
3 Jack Wifladt Devon, AB   21
 
Main Qualifying (12 games)
Rank Player City/State Game Pts Points
1 Shawn Smith Edmonton, AB 19 30
2 Kim Israel Edmonton, AB 18 25
 
Consolation Tournament (20 players)
Rank Player City/State   Points
1 Anton Ficko Saint Albert, AB   40
2 Dwayne Pankiw Edmonton, AB   24
3 Eric Drazek Edmonton, AB   12
3 Audrey Hatto Edmonton, AB   12
 
Consolation Qualifying (9 games)
Rank Player City/State Game Pts Points
1 Dwayne Pankiw Edmonton, AB 15 12
2 Eric Drazek Edmonton, AB 14 9

Back to Schedule

 
 2016/2017
 
 2015/2016
 
 State Search
 
 2014/2015
 
 2013/2014
 
 2012/2013
 
 2011/2012
 
 2010/2011
 
 2009/2010
 
 2008/2009
 
 2007/2008
 
 2006/2007
 
 2005/2006
 
 2004/2005
 
 2003/2004
 
 2002/2003
 
 2001/2002